Algemene voorwaarden

Waar gaat dit over?
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ons, vandeneersten.nl, aan jou, de klant, en alle opdrachten van jou aan ons. Een deel van deze voorwaarden gaat specificiek over onze core business, het opzetten en beheren van Google Adwords accounts.

Wie is de eigenaar van wat?
Jij bent en blijft de eigenaar van je Adwords account, je website, etcetera en alle bijbehorende gegevens. Dit is een essentieel verschil tussen vandeneersten.nl en veel andere digitale agentschappen. Wij zijn van mening dat het voor jou van vitaal belang is om eigenaar te zijn, zodat jij kan profiteren van de voordelen van een lange en succesvolle geschiedenis (waardoor jouw kosten in het Google-systeem verminderen). Veel bureaus starten nog steeds een account of website onder de ‘paraplu’ van het bureau. Dit betekent een gebrek aan transparantie en mogelijk het volledige verlies van al jouw gegevens mocht je ooit weg willen. Dat is gewoon niet de manier waarop wij zaken doen. Jij betaalt ons voor installatie en beheer. Dus jij bent de eigenaar!

Betaling van jouw Google-account
Om volledige transparantie te garanderen, zal jij Google direct betalen voor de kosten van elke klik vanuit jouw Adwords account, die wij installeren en beheren. Jij betaalt vandeneersten.nl voor voor installatie en beheer. In tegenstelling tot veel marketingbureaus combineren wij deze twee zeer verschillende kosten niet in één bedrag. Wij zijn graag 100% transparant voor jou.

Geen contracten, geen red tape
Wij geloven niet in een lange termijn contract dat jouw handen bindt. We geloven ook niet in onnodige administratieve rompslomp. We vragen je om minstens drie maanden bij ons te blijven, zodat wij genoeg tijd krijgen om goede resultaten te tonen. Dit geldt in het bijzonder bij marketing campagnes. Echter, we begrijpen dat omstandigheden kunnen veranderen, en dat het soms nodig is onmiddellijk de werkzaamheden te stoppen. Je stemt er mee in ons zo spoedig mogelijk te informeren als je niet tevreden bent met enig aspect van onze service of resultaten. Je zal ons een kans geven om het probleem op te lossen. Mocht je ooit willen annuleren, dan stem je er mee in ons 30 dagen van tevoren in te lichten.

Wat je van ons mag verwachten
Eerlijkheid: Onze voorwaarden zijn gemakkelijk te begrijpen en er is geen jurist nodig om ze te ondertekenen! Simpel gezegd, je krijgt altijd 100% integriteit en eerlijkheid van vandeneersten.nl. We werken hard om jouw marketing budget winstgevend te investeren. We zullen het budget niet verspillen alleen maar omdat het er is. Zolang jouw website actief is (en als we een melding krijgen als er iets verandert) zullen we werken aan de afgesproken KPI’s.

Contact: Wij zijn niet zo’n bureau dat je e-mails pas na weken beantwoord, en daarna ooit nog eens het werk doet. We zullen binnen 1-2 werkdagen reageren en we zullen het werk zo spoedig mogelijk uitvoeren (vaak dezelfde dag nog voor kleine campagne veranderingen). Wij houden je regelmatig op de hoogte van onze activiteiten en resultaten voor jouw bedrijf. In geval van het beheren van jouw Google Adwords account rapporteren we minstens maandelijks over de resultaten.

Geheimhouding: Wij zullen alle informatie over jouw bedrijf vertrouwelijk behandelen. In het geval dat wij derden inschakelen om het werk voor jou te doen, dan zorgen wij ervoor dat ook die derden alle informatie over jouw bedrijf vertrouwelijk behandelen.

Wat wij van jou verwachten
Eerlijkheid: Wij zijn eerlijk en integer. We vragen hetzelfde van jou. Als je niet tevreden bent met een rapport of een resultaat, laat het ons weten. Negeer het niet. We willen het weten, zodat we het kunnen repareren en het probleem oplossen.

Betaling: Voor maandelijks terugkerend werk sturen we je een rekening op de eerste van elke maand voor het werk in die maand. Voor eenmalig projecten facturen we 50% bij de start en 50% bij oplevering. Wij eisen dat alle facturen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald worden. Elke niet-betaling binnen na die 14 dagen zal helaas leiden tot het opschorten van de werkzaamheden en het inschakelen van die vervelende incasso-bureaus. Laten we het niet zover laten komen.

Informatie: Laat het ons weten als je website wordt bijgewerkt (met name de landingspagina’s voor de advertenties) of als je zakelijke doelstellingen veranderen, zodat we ook jouw marketing kunnen aanpassen. Het is voor ons onmogelijk precies te weten wat er in elk deel van jouw bedrijf speelt. Dus we rekenen op jou en je medewerkers om ons te mailen met eventuele wijzigingen die ons werk kunnen beïnvloeden.

Installatie: Tijdens de eerste installatie van bijvoorbeeld een Google-account zullen we jou nodig hebben om code toe te voegen op jouw website. Het is jouw verantwoordelijkheid om daar voor te zorgen. Als vandeneersten.nl die code moet installeren of nadere instructies moet leveren, dan kan dit in rekening worden gebracht tegen een extra uurtarief.

Referenties: Ons doel is jou te verrassen met het werk dat we doen. We verwachten van jou dat je die resultaten wil delen met andere gelijkgestemde, succesvolle bedrijven. Wij gaan ervanuit dat wij op onze website mogen tonen dat we voor jou werken. We tonen graag je logo met een link naar jouw website, en we zijn heel gelukkig als we daar een quote van jou aan mogen toevoegen.

Google
We handelen altijd te goeder trouw en met de beste bedoelingen voor jouw account. Echter, Google behoudt zich het recht voor om reclame te weigeren aan iedereen die in strijd is met hun vaak subjectieve beleid. Wij zijn niet verantwoordelijkheid indien jouw account in strijd met Google’s beleid blijkt te zijn. Zorg ervoor dat jouw website voldoet aan het advertentiebeleid van Google.

Laten we beginnen
We kijken ernaar uit om met jou te werken en je heel blij te maken met de resultaten – laten we beginnen! Klik hier!

Publicatiedatum: 9 november 2015
Laatst gewijzigd: 20 juli 2016