Privacy beleid

Privacybeleid

Bij elk bezoek aan vandeneersten.nl herkent onze webserver automatisch het ip-adres van de gebruiker. Bij een bezoek aan vandeneersten.nl bewaren wij:

 • uw geanonimiseerde ip-adres;
 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website;
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
 • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt;
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Deze informatie wordt gebruikt:

 • om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker;
 • om de inhoud van onze website te verbeteren;
 • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van bezochte websites en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.). Cookies worden gebruikt om:

 • informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst;
 • informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
 • de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op het privacybeleid, kunt u contact opnemen per email aan jaap@vandeneersten.nl.

Indien u geen reclame van vandeneersten.nl wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail, kunt u dat laten weten aan jaap@vandeneersten.nl.

vandeneersten.nl kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in dit privacy beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens
uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact op te nemen met
jaap@vandeneersten.nl.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te
verbeteren, gelieve contact met vandeneersten.nl.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met jaap@vandeneersten.nl.